Liikenneturvallisuuden varmistaminen luotettavilla tiesääasemilla

Cordulus Road tarjoaa luotettavia ja käytännöllisiä teiden sääasemia talvikunnossapitoa varten.
Yksityiset, kunnalliset ja valtiolliset tienhoitoyksiköt luottavat järjestelmiimme.

Talvinen maantie ylhäältä katsottuna

Tietoa Cordulus Roadista

Corduluksella valmistamme sääolosuhteisiin liittyviä tuotteita useille toimialoille. Talvihuoltoyritykset hyötyvät tiesääasemien käytöstä sään epävakaassa tilassa. Cordulus Roadin talvihuoltotiimit pystyvät pitämään liikenteen ja infrastruktuurin turvassa hyödyntäen älyteknologialla sääanturien ja ohjelmistojen käytön, joka antaa käsityksen hyperpaikallisista sääolosuhteista.

Muuttuvien ja paikallisten sääolosuhteiden hallinta ei ole koskaan ollut tärkeämpää kuin nyt, kun ilmasto muuttuu arvaamattomammaksi ja äärimmäisemmäksi. Talvihuoltojärjestöt luottavat Cordulus Roadiin saadakseen tarkat ja luotettavat säätiedot vastatakseen tehokkuuden lisäämiseen ja entistä kestävämpään kehitykseen liittyviin odotuksiin.

Cordulus Road Standardi tiellä talvella

Viranomaisten testaama ja hyväksymä

Tanskan tieviranomaiset ovat arvioineet perusteellisesti jokaisen Cordulus Roadin sääaseman. Näillä testeillä arvioitiin laitteiston, antureiden ja tiedonhallinnan laatua sekä sitä, täyttivätkö asemat vaaditut standardit. Tiesääasemamme ovat nyt osa Vejvejrin kansallista RWIS-ohjelmistoa Tanskassa näiden testien onnistuneiden arvioiden ansiosta.

Olemme ylpeitä voidessamme tarjota ratkaisuja, jotka noudattavat kansallisia standardeja, ja pyrimme noudattamaan tätä huippuosaamisen ja asiakaspalvelun tasoa kaikessa toiminnassamme. Sääasemamme toimivat nykyisin suurilla ja pienillä teillä, pyöräteillä, parkkipaikoilla ja muilla infrastruktuuripisteillä, ja teemme yhteistyötä valtion, kuntien ja yksityisten talvikunnossapidosta huolehtivien toimijoiden kanssa.


Cordulus Road Edistynyt tiellä talvella