Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Cordulus Farm.

Ehdot ja edellytykset

1. Sopimus

1.1 Cordulus A / S, CVR no. 36393025, Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (jäljempänä "Cordulus") tarjoaa useita ohjelmistopalveluja (jäljempänä yhdessä "sovellus") asiakkaille ("asiakas"), jotka haluavat käyttää sovellusta. Sovellusta myy Cordulus ("Jälleenmyyjä"). Sovellus koostuu useista tuotteista (tai paketeista), jotka valitaan erikseen. Joihinkin tuotteisiin liittyy fyysinen tuote (jäljempänä yhdessä "laitteisto"), joka sisältyy kokonaistuotteeseen. Jokaisesta tuotteesta tehdään tilaus, joka maksetaan etukäteen ajanjaksoksi (jäljempänä "Tilausjakso"), joka näkyy tuotetta tilattaessa.

1.2 Näitä ehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot") sovelletaan Jälleenmyyjän ja Asiakkaan välillä.

1.3 Ehdot hyväksytään (i) käyttämällä sovellusta www.cordulus.com, älypuhelimella tai tabletilla tai (ii) antamalla suostumus käyttäjänä luomiseen tai (iii) muutoin nimenomainen hyväksyntä. Jos et hyväksy Ehtoja, sinun on välittömästi lopetettava Sovelluksen käyttö.

2. Kesto

2.1 Tilaus astuu voimaan tilauksesta - tai kirjallisesti sovitusta myöhemmästä ajankohdasta - ja on voimassa, kunnes se irtisanotaan ehtojen mukaisesti. Jos tuote sisältää laitteiston, tilaus astuu voimaan, kun laitteisto toimitetaan.

2.2 Jos tilaus irtisanotaan tai päättyy muulla tavoin, asiakkaan on palautettava laitteisto Cordulukselle 10.2 kohdan mukaisesti.

3. Hinnat ja muutokset

3.1 Tuotteiden nykyiset tilaushinnat näkyvät jälleenmyyjän tai Corduluksen laskussa suoraan. Joistakin tuotteista voidaan periä aloitusmaksu. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverottomia.

3.2 Jälleenmyyjä voi muuttaa hintoja ja muita tilausehtoja ilmoittamalla niistä 1 kuukauden varoitusajalla kalenterikuukauden alkuun, mukaan lukien sisältö, käyttäjien/laitteiden määrä, toiminnallisuus jne. Voimassa olevan hinnan voi milloin tahansa saada jälleenmyyjältä.

3.3 Cordulus pyrkii jatkuvasti parantamaan Sovellusta ja Asiakkaan saatavilla olevia palveluja. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että Sovellusta päivitetään tai muutetaan jatkuvasti. Tällaisia päivityksiä tai muutoksia voidaan tehdä ilman ennakkoilmoitusta.

3.4 Sovelluksen käytön jatkaminen sen jälkeen, kun käyttöehtoja on tarkistettu, merkitsee näiden tarkistusten hyväksymistä. Asiakas on velvollinen pysymään ajan tasalla tarkistettujen ehtojen osalta, jotka asetetaan säännöllisesti saataville Corduluksen verkkosivustolla.

3.5 Jos Sovellukseen tehdään päivityksiä tai käyttöehtojen tarkistuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi Sovelluksen toiminnallisuuteen, tai jos tilaushintoja muutetaan, Asiakas voi irtisanoa Tilauksen uuden Tilauskauden alkuun mennessä lyhyemmällä irtisanomisajalla, joka on yksi kuukausi kalenterikuukauden alkuun.

4. Maksuehdot

4.1 Laskut ja muu viestintä Asiakkaan kanssa lähetetään Asiakkaan rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vastaa omien yhteystietojensa päivittämisestä ja siitä, että ne ovat aina oikein.

4.2 Maksuehto on 30 päivää. Maksun viivästyessä lähetetään muistutus, veloitetaan korkoa Tanskan korkolain sääntöjen mukaisesti sekä 15 euron muistutusmaksu.

4.3 Jos maksua ei vieläkään saada 14 päivän kuluessa ensimmäisestä muistutuksesta, Asiakkaan pääsy Sovellukseen ja kaikkiin palveluihin katkeaa. Sovelluksen käyttöä ei palauteta ennen kuin kaikki erääntyneet maksut (mukaan lukien korot ja kulut) on maksettu. Jälleenmyyjä pidättää oikeuden vaatia maksua etukäteen, kun pääsy sovellukseen on katkaistu.

5. Tilaus

5.1 Käyttöehtojen mukaan Jälleenmyyjä myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen ja rajoitetun ajan pääsyn käyttää Sovellusta, joka on saatavilla verkossa ohjelmistopalveluna. Sovelluksen ja tuotteen käyttö riippuu siitä, että Asiakas maksaa tilauksen säännöllisesti. Asiakkaalle ei myönnetä oikeuksia Sovellukseen tai sen osiin ja Sovelluksen käyttö on tiukasti rajattu Asiakkaan omaan liiketoimintaan.

5.2 Asiakkaan tilaus antaa Asiakkaalle oikeuden käyttää yhtä tai useampaa tuotetta Sovelluksessa valituissa tilausratkaisuissa esiintyvien käyttäjämäärän, seuranta-analyysien jne. mukaan.

5.3 Asiakas voi ostaa lisää tilausratkaisuja. Joihinkin ratkaisuihin/palveluihin voi liittyä yksilöllisiä ehtoja, jotka on hyväksyttävä näitä palveluja ostettaessa. Nämä erilliset ehdot ovat ensisijaisia näihin ehtoihin nähden.

5.4 Kun tuote sisältää laitteistoa, jälleenmyyjä toimittaa laitteiston asiakkaalle tilausjakson aikana osana tilausta. Asiakkaalla on yksinoikeus käyttää tiettyä laitteistoa osana tilausta. Laitteisto kuuluu Cordulukselle, ja asiakkaalle myönnetään oikeus käyttää sitä vain osana tilausta.

6. Asiakkaan käyttö sovelluksessa

6.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta antaa kolmannelle osapuolelle pääsyä Sovellukseen, mikäli tällainen kolmas osapuoli ei ole osa Asiakkaan liiketoimintaa. Asiakas on vastuussa kirjautumistietojensa käytöstä tai väärinkäytöstä. Asiakas takaa kirjautumistietojensa (väärinkäytön) ja on vastuussa siitä.

6.2 Jos tilaus koskee useita eri tilejä, Asiakkaalla on yksinoikeus perustaa tilejä kolmansille osapuolille, jotka työskentelevät suoraan Asiakkaan liiketoiminnassa.

6.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa Käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle kokonaan tai osittain.

6.4 Sovellusta saa käyttää vain aiottuun tarkoitukseen. Asiakas ei saa myydä, luovuttaa tai muulla tavoin julkaista suuria tietomääriä Sovelluksesta kolmannelle osapuolelle tai suurelle yleisölle.

7. Tiedot

7.1 Asiakas omistaa ja hänellä on rajoittamaton oikeus määrätä Sovellukseen syötetyistä omista tiedoistaan. Jälleenmyyjä ei voi taata, että asiakas voi viedä tietonsa tilauksen lopussa.

7.2 Sovelluksen kautta asiakkaalle toimitetut analyysit, kartat, laitteiston keräämät tiedot jne. ovat Corduluksen omistuksessa, ja ne toimitetaan asiakkaalle sovelluksen käyttöä varten. Osa kartoista ja muista tiedoista voi olla peräisin ulkoisista lähteistä, joissa Corduluksella on oikeudet tarjota tällaisia tietoja Asiakkaalle Sovelluksen kautta.

7.3 Jälleenmyyjä ei ole velvollinen tallentamaan tai suojaamaan Asiakkaan tietoja tilauksen päättymisen jälkeen. Jälleenmyyjä pyrkii kuitenkin siihen, että Asiakkaan tietoja säilytetään enintään 30 päivää tilauksen päättymisen jälkeen. Asiakkaan vastuulla on tehdä tarvittavat otteet omista tiedoistaan ennen tilauksen päättymistä.

7.4 Corduluksella on aina oikeus käyttää Asiakkaan tietoja anonymisoidussa muodossa Sovelluksen ja tuotteiden parantamiseen sekä käyttää tietoja tilasto- ja analyysitarkoituksiin, mukaan lukien anonymisoitujen tilastojen ja tietojen myynti kolmansille osapuolille.

7.5 Corduluksella on oikeus käyttää alihankkijoita Sovelluksen käyttämiseen, kehittämiseen ja päivittämiseen, mukaan lukien Asiakkaan tietojen tallentaminen.

8. Tietoturva

8.1 Cordulus on ryhtynyt kohtuullisiin ja tavanomaisiin teknisiin ja organisatorisiin turvatoimiin, joilla estetään Asiakkaan tietojen tahallinen tai laiton tuhoaminen, häviäminen tai heikentäminen Sovelluksessa sekä tietojen luovuttaminen luvattomille kolmansille osapuolille tai väärinkäyttö muulla tavoin.

9. Käyntiaika

9.1 Cordulus pyrkii siihen, että sovelluksen käytettävyys on vähintään 98 %, mutta ei takaa tätä. Sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on ja on olemassa, eikä Cordulus ota vastuuta sovelluksen toimintavakaudesta. Varauksia tehdään myös laitteiston kadonneen tai hitaan datayhteyden osalta, sillä laitteistossa voi esiintyä vaurioita tai vikoja tai itse yhteys voi olla epävakaa tai katketa.

9.2 Suunnitellut keskeytykset, mukaan lukien ylläpito ja päivitykset, ajoittuvat pääasiassa kello 00.00-04.00 CET. Cordulus pyrkii ilmoittamaan vähintään 24 tuntia etukäteen tämän ajanjakson ulkopuolella tapahtuvista häiriöistä. Jos keskeytyksiä on tämän ajanjakson ulkopuolella, Cordulus pyrkii ilmoittamaan niistä etukäteen vähintään 24 tuntia etukäteen.

9.3. Kohdasta 9.2 riippumatta Cordulus voidaan hyvin lyhyellä määräajalla, esimerkiksi turvallisuussyistä, pakottaa keskeyttämään sovelluksen tai tiettyjen ominaisuuksien käyttö sovelluksen ja / tai Corduluksen käyttöympäristön vaadittujen päivitysten jne. vuoksi menetysten ja vahinkojen välttämiseksi. Cordulus ilmoittaa tästä mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse, mukaan lukien esteen arvioitu kesto.

10. Laitteisto

10.1 Cordulus omistaa kaiken tuotteisiin sisältyvän laitteiston.

10.2 Laitteisto toimitetaan asiakkaalle sovittuun osoitteeseen. Cordulus vastaa asiakkaan kuljetuskustannuksista. Cordulus vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat laitteiston kuljetuksesta asiakkaalta Cordulukselle, esimerkiksi laitteiston päivittämisen, korjaamisen tai vaihtamisen yhteydessä. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, laitteisto lähetetään Corduluksen pääkonttorin osoitteeseen. Laitteiston palautus on asiakkaan vastuulla ja laitteisto on pakattava asianmukaisesti.

10.3 Joidenkin laitteistotyyppien, kuten paristojen ja erikoisantureiden, käyttöikä on rajallinen. Jälleenmyyjä on vastuussa sen määrittämisestä, milloin laitteisto tarvitsee huoltoa tai päivitystä halutun toiminnan varmistamiseksi. Jälleenmyyjä lähettää Asiakkaalle viestin joko sähköpostitse tai Sovelluksessa, kun Asiakkaan Sovelluksen yhteydessä oleva Laitteisto on huollettavana tai päivitettävänä. Asiakas on velvollinen vaihtamaan saamansa varaosat tai vaihtamaan laitteiston jälleenmyyjän ohjeiden mukaisesti.  

10.4 Jos laitteisto vaurioituu normaalin käytön aikana, asiakkaan on ilmoitettava tästä jälleenmyyjän tukeen. 

10.5 Jos laitteisto vahingoittuu äkillisen vaurion, kuten sään, ilkivallan tai varkauden vuoksi, asiakkaan on maksettava 300 euron hallintomaksu sekä yhden vuoden tilaus laitteistoon liittyvästä tuotteesta kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti. Jos tapauksia esiintyy toistuvasti, jälleenmyyjä pidättää oikeuden lopettaa tilauksen ilman erillistä ilmoitusta. Jos vahinko johtuu asiakkaan olosuhteista, esim. asiakkaan törmäyksestä tai huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä, jälleenmyyjällä on oikeus laskuttaa 300 euron hallintomaksu sekä yhden vuoden tilaus laitteistoon liittyvästä tuotteesta. Jälleenmyyjä lähettää sitten uuden laitteiston asiakkaalle.

10.6 Asiakkaan on käsiteltävä laitteistoa huolellisesti, käytettävä sitä vain aiottuun tarkoitukseen ja sovelluksen kanssa ja ylläpidettävä laitteistoa laitteiston mukana toimitetun kuvauksen tai jälleenmyyjän myöhemmin mahdollisesti lähettämän kuvauksen mukaisesti.

10.7 Jälleenmyyjä ei tarjoa asiakkaalle mitään palvelua paikan päällä. Asiakas on vastuussa asennuksesta, varaosien vaihdosta ja vianetsinnästä laitteiston mukana toimitettujen kuvausten tai jälleenmyyjän myöhempien päivitysten ja ohjeiden mukaisesti.

11. Immateriaalioikeudet

11.1 Sovellus ja tiedot, analyysit ja karttatiedot, joihin on pääsy Sovelluksen kautta, sekä kaikki tietokannat, jotka koostuvat kerätyistä tiedoista, ovat tekijänoikeuslain ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamia, ja ne kuuluvat rajoituksetta Cordulukselle tai sen yhteistyökumppaneille, eikä Asiakas saa mitään immateriaalioikeuksia Sovellukseen tai sen perustana oleviin tietoihin, analyyseihin, karttatietoihin, tietokantoihin yms. vaan ainoastaan ajallisesti rajoitetun käyttöoikeuden näiden Ehtojen mukaisesti.

11.2 Asiakkaan on ilmoitettava jälleenmyyjälle kaikista Corduluksen immateriaalioikeuksien loukkauksista, joista asiakas saa tietoonsa.

12. Oikeuksien ja sitoumusten siirto

12.1 Jälleenmyyjä voi siirtää käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja sitoumuksensa kolmannelle osapuolelle ilman etukäteen annettua suostumusta.

12.2 Asiakas ei voi siirtää tilaustaan ja/tai käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja sitoumuksiaan kolmannelle osapuolelle.

13. Vastuuvapauslauseke

13.1 Jälleenmyyjä asettaa sovelluksen vain sisältää. Laitteisto ja palvelut, analyysit ja niiden sisältämät tiedot ovat saatavilla sellaisina kuin ne ovat ja ovat olemassa, eivätkä takaa, että tiedot ovat 100% tarkkoja tai oikeita. Se on vain työkalu. Asiakas vastaa tällaisten tietojen perusteella tekemistään johtopäätöksistä ja toimenpiteistä, sillä tiedot voivat toimia johtopäätösten tai toimenpiteiden pohjana vain Asiakkaan oman tulkinnan perusteella. Jälleenmyyjä olettaa, että Sovellustietoja käyttävät vain ammattitaitoiset ja pätevät henkilöt. Hakemuksessa esitetään useita suuntaa-antavia suosituksia. Asiakas on vastuussa toimista, joihin hän ryhtyy ohjaavien suositusten perusteella.

13.2 Jälleenmyyjä sanoutuu irti kaikesta Sovelluksen käyttöön liittyvästä vastuusta, mukaan lukien toimintatappiot, tuotannon menetykset, välilliset vahingot tai muut epäsuorat menetykset, tietojen menetykset tai muut menetykset, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää saatavilla olevia analyysejä, suosituksia ja tietoja.

13.3 Jälleenmyyjä sanoutuu myös irti kaikesta vastuusta liittyen Sovelluksen käyttöön korvaus- ja vakuutustapauksissa, joissa Sovellusta ja sen sisältämiä palveluita ja tietoja käytetään todisteina.

13.4 Menetyksen tyypistä tai vastuun perusteesta riippumatta jälleenmyyjän kokonaisvastuu summana ei voi ylittää asiakkaan tilausmaksuja jälleenmyyjälle 12 kuukauden ajalta ennen vastuun syntymistä.

13.5 Yllä oleva vastuuvapauslauseke ja rajoitukset pätevät myös tuotevastuun tapauksessa, elleivät pakolliset lakisääteiset säännöt estä tällaisia vastuuvapauslausekkeita ja rajoituksia. Rajoituksia ei voida soveltaa, jos jälleenmyyjä on toiminut törkeän huolimattomasti tai tahallisesti. Rajoitukset eivät ole voimassa siltä osin kuin Jälleenmyyjä on saattanut toimia törkeän huolimattomasti tai tahallisesti.

14. Luottamuksellisuusvelvollisuus

14.1 Jälleenmyyjällä on salassapitovelvollisuus koskien kaikkia tietoja, joita se voi saada asiakkaasta, elleivät kyseiset tiedot ole julkisesti saatavilla tai ellei jälleenmyyjä ole velvollinen paljastamaan tietoja lain tai tuomioistuimen määräyksen mukaisesti.

15. Tilauksen kesto ja päättyminen

15.1 Tilausaika on 12 kuukautta, ja jos tilausta ei ole irtisanottu etukäteen, ks. kohta 15.2, tilaus jatkuu automaattisesti uudella tilausjaksolla. Osapuolet ovat saattaneet sopia pidemmästä merkintäajasta tai pidemmästä sitovasta jaksosta ensimmäiselle kaudelle.

15.2 Asiakas voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tilauksen lopettamiseksi tai muuttamiseksi ilmoittamalla siitä 1 kuukautta etukäteen tilausjakson päättymiseen. Jälleenmyyjä voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä 3 kuukautta etukäteen Tilausjakson päättymiseen.

15.3 Jos osapuoli rikkoo olennaisesti käyttöehtoja, toinen osapuoli voi peruuttaa kaikki tilaukset, jos rikkonut osapuoli ei korjaa tilannetta 14 päivän kuluessa toisen osapuolen kehotuksesta.

15.4 Jos asiakas irtisanoo tilauksen ennenaikaisesti (katso kohta 3.5) tai jälleenmyyjä peruuttaa tilauksen, jälleenmyyjän on palautettava tilauksen käyttämättömän osan ennakkoon maksettu osa mahdollisimman pian.

16. Toimivalta ja oikeuspaikka

16.1 Ehtoihin ja osapuolten oikeussuhteisiin yleensä sovelletaan Tanskan lakia, ja kaikki osapuolten yhteistyöstä, mukaan lukien Sovellusten Ehdot tai käyttö, aiheutuvat riidat on vietävä Jälleenmyyjän kotipaikan käräjäoikeuteen.

17. Yleistä

17.1 Tämä sopimus on saatavilla englanniksi ja se voi olla saatavilla myös muulla kielellä. Jos englanninkielisen ja toisen kielisen version välillä on ristiriita, englanninkielinen versio on ensisijainen.

17.2 Kummankaan osapuolen epäonnistuminen tai viivästyminen näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksien, valtuuksien tai etuoikeuksien käyttämisessä ei tarkoita niistä luopumista, eikä kummankaan osapuolen yksittäinen tai osittainen minkään oikeuden, vallan tai etuoikeuden käyttö estä niiden myöhempää käyttöä tai minkään muun oikeuden, vallan tai etuoikeuden käyttöä.

17.3 Jos jokin näiden käyttöehtojen määräyksistä katsotaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimen toimesta, kyseiset säännökset erotetaan ja loput näistä säännöistä ja ehdoista pysyvät täysin voimassa.

18. Sähköpostiviestintä

18.1 Cordulus pidättää oikeuden lähettää uutisartikkeleita, blogipäivityksiä ja muuta markkinointimateriaalia sähköpostitse asiakkaalle, esimerkiksi kun sovellukseen tulee päivityksiä, uusia tuotelanseerauksia jne.

Säännöt ja ehdot ovat versio 3.2. ja ovat voimassa 01-02-2024 ja korvaavat aiemmat ehdot.