Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. Privaatsuspoliitika

Vastavalt ELi üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) püüab Cordulus selgitada kliendi isikuandmete registreerimise, säilitamise ja kasutamisega seotud tegevusi ning nende eesmärki.

Isikuandmed hõlmavad igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud ja tuvastatava füüsilise isikuga. Sellised andmed on näiteks e-posti aadressid, sotsiaalkindlustusnumbrid, isiklikud kontaktandmed, perekonnaseis, IP-aadressid ja portreefotod.

Avalikult kättesaadavat teavet, nagu ettevõtte nimi, registreerimisnumbrid, peamised telefoninumbrid ja töötajate otsesed äritelefoninumbrid, ei loeta isikuandmeteks.

2. Andmete kogumine

Cordulus kogub teavet Kliendi kohta ainult siis, kui:

Klient registreerib end Corduluse veebisaidil seoses konto registreerimisega või avaldades huvi edasise teabe ja kontakti vastu;

Klient võtab Cordulusega telefoni teel või kirjalikult ühendust seoses müügi- ja klienditoega, samuti muude päringutega, mille puhul tuleb dokumenteerida Kliendi kontakt Cordulusega, et tagada Kliendile õigete teenuste osutamine;

Cordulus võtab vastu kliendi telefonilisi või kirjalikke päringuid;

Kliendi poolt ostetud toodete eest esitatakse kliendile arve;

Klient registreerib uued andmed või teeb muudatusi Kliendi tellimuse kontoandmetes Rakenduses.

Ülaltoodud juhtudel salvestab Cordulus järgmised andmed kliendi kohta, kui need on avalikustatud:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Telefoninumber;
 • E-posti aadress;
 • Arve esitamise aadress;
 • Käibemaksu/ettevõtte registreerimisnumbrid;
 • Telefonside (kuid mitte helisalvestused) ja kirjalik kirjavahetus Corduluse ja kliendi vahel;
 • Corduluse ja kliendi vahelise telefonikõne kuupäev, kellaaeg ja kestus.

Lisaks sellele salvestab Cordulus järgmised andmed Kliendi kohta, mis on seotud Kliendi poolt Rakenduse kasutamisega, kui need on avalikustatud:

 • Geograafilised asukohad ja maa-alad;
 • Üleslaaditud failid, mis sisaldavad geograafilist (GIS) teavet kliendi äri- ja maa-alade kohta;
 • Maa-alade, põllumajandusettevõtete, ilmajaamade ja muutuva kasutusmäära kaartide nimetamine;
 • Geograafilised asukohad märkmetel ja tähistustel;
 • Vaba tekstisisu märkmetes.

3. Andmete säilitamine ja kaitse

Kogu kogutud teave, mis on ühel või teisel viisil seotud kliendiga, on kaitstud krüpteerimise ja paroolidega Corduluse enda sisesüsteemides ja vajaduse korral kolmandate isikute süsteemides, näiteks välistes raamatupidamissüsteemides ja CRM-süsteemides.

Corduluse tegevuseks ja üldiseks äritegevuseks vajalikud andmed, sealhulgas üksnes äriteave, mida kasutatakse Corduluse ja kliendi vaheliseks arveldamiseks ja kontaktide loomiseks, on Corduluse välisele raamatupidajale kättesaadavad vastavalt teadmisvajaduse põhimõttele. Näiteks võib Cordulus jagada Kliendi ettevõtte andmeid Corduluse seotud raamatupidajaga maksmata jätmise, makseviivituse ja muude sarnaste olukordade korral.

Kui klient soovib oma Corduluse tellimuse lõpetada, säilitatakse eespool nimetatud kogutud kliendiga seotud andmed anonüümselt. . Kui klient soovib, et Cordulus ei kasutaks neid andmeid siiski anonüümsel kujul, on kliendil õigus lasta Corduluse poolt kliendi kohta kogutud isikuandmed kustutada. Cordulus jätab endale siiski õiguse jätkata selliste andmete säilitamist ja kasutamist, mida ei peeta isikuandmeteks, nagu näiteks ettevõtte andmed ja rakendusele omased andmed.

4. Andmete kasutamine

Üldjuhul Cordulus ei kasuta ega levita kliendi isikuandmeid.

Cordulus kasutab isikuandmeid ainult tegevuseks ja haldustegevuseks, sealhulgas arvete esitamiseks, raamatupidamiseks ja üldiseks kliendikontaktiks. Corduluse ja kliendi vahelise ostulepingu sõlmimisel peab klient andma oma nõusoleku, et Cordulus võtaks temaga ühendust seoses süsteemiuuenduste, koolitus- ja turundusmaterjalide levitamisega. Klient võib loobuda sellest, et Cordulus lubab temaga ühendust võtta. Klient võib oma nõusoleku ka igal ajal tagasi võtta.

Cordulus kasutab muid rakendusele omaseid andmeid (näiteks satelliitide ja ilmajaamade andmeid), mis on seotud kliendi kontoga, eesmärgiga arendada ja optimeerida rakendust. Neid andmeid ei loeta isikuandmeteks. Selle eesmärk on alati rakenduse ja kliendi kasutuskogemuse parandamine. Andmeid kasutatakse konkreetselt uute funktsioonide, sealhulgas tehisintelligentsete otsustamist toetavate süsteemide arendamiseks, mis kasutavad andmeid, mis ei ole kliendi eraelu puutumatuse suhtes tundlikud.

Privaatsuspoliitika on versioon 2.0 ja kehtib alates 01-03-2023.